Podari knjigo

V knjižnici sprejemamo podarjene knjige, ki jih morda ne potrebujete več. Vso gradivo, ki ga dobimo pregledamo, bibliografsko obdelamo in uvrstimo v našo zbirko, v primeru, da to gradivo že imamo, pa ga podarimo našim bralcem ali Meškovi bukvarni.

Z gradivom ravnamo po načelih bibliotekarske stroke ter brez kakršnihkoli obveznosti do darovalca.