Moja knjižnica

MOJA KNJIŽNICA

Spletni servis COBISS/OPAC omogoča bralcem poslovanje s knjižnico po medmrežju, zmore pa naslednje storitve:
• pregled izposojenega in rezerviranega gradiva
• možnost podaljšanja roka izposoje in preklica rezervacij
• pregled neporavnanih obveznosti do knjižnice
• pregled in možnost spremembe nastavitev za elektronsko obveščanje

Za interaktivni dostop do knjižnice potrebujemo
• številko knjižnične izkaznice in
• geslo za dostop do Opac-a.
Geslo si izberemo sami, v program pa ga bo vnesel-a knjižničar-ka pri našem obisku v knjižnici. Če geslo pozabimo, ga bomo morali obnoviti oz. spremeniti pri naslednjem obisku v knjižnici. Iz varnostnih razlogov gesel po telefonu, po elektronski ali drugačni pošti ni mogoče dobiti.

Sprememba gesla
Geslo za dostop v COBISS/OPAC, ki ste ga dobili v knjižnici, lahko spremenite.

Elektronsko obveščanje
Pregled in možnost spremembe nastavitev za elektronsko obveščanje o dogodkih v izposoji kot so:
• Obvestilo o poteku rezervacije
• Obvestilo o prispelem rezerviranem gradivu
• Obvestilo o skorajšnjem poteku roka izposoje
• Obvestilo o skorajšnjem opominu
• Obvestilo o poteku članstva
• Splošna obvestila knjižnice
Način obveščanje je možen preko elektronske pošte ali preko SMS obvestil. Na oboje se lahko naročite pri izposojevalnem pultu.

Kaj je COBISS+?

COBISS+ knjižnicam in uporabnikom knjižnic omogoča on line dostop do naslednjih baz podatkov:

 • vzajemna bibliografsko-kataložna baza podatkov COBIB.SI – skupni katalog slovenskih knjižnic, ki sodelujejo v sistemu COBISS.SI
 • lokalne baze podatkov – katalogi knjižnic v sistemu COBISS.SI
 • druge baze podatkov v sistemu COBISS.SI – specializirane baze podatkov, ki so del sistema COBISS.SI
 • drugi informacijski viri – tuje in domače specializirane baze podatkov

COBISS+ je namenjen vsem uporabnikom; raziskovalcem, učencem, študentom, staršem, profesorjem, upokojencem … Torej vsakomur, ki išče relevantne informacije ali gradivo, ki je na voljo v slovenskih knjižnicah, tudi če gre za elektronsko gradivo.

Poiščimo način iskanja, ki nam najbolj ustreza

V vzajemni bibliografski bazi podatkov COBIB.SI, lokalnih bazah podatkov knjižnic in drugih bazah podatkov lahko uporabimo enega od naslednjih načinov iskanja:

 1. Osnovno iskanje – vpišemo besede ali frazo, kliknemo POIŠČI in prejmemo rezultate iskanja.
 2. Izbirno iskanje – uporabimo iskalni obrazec, izberemo iskalna polja, ki jih lahko kombiniramo z logičnimi operatorji.
 3. Ukazno iskanje – sami oblikujemo iskalno zahtevo v pravilni iskalni sintaksi, pri tem moramo poznati strukturo bibliografskih zapisov.

Izberemo tisti način iskanja, ki nam v danem primeru najbolj ustreza. Osnovno iskanje je namenjeno splošnemu poizvedovanju. Pri izbirnem ali ukaznem iskanju se z natančnejšim oblikovanjem iskalne zahteve lahko bolj približamo želenim rezultatom. Več o načinih iskanja je na voljo v poglavju “Iskanje“.

Po kakšnem gradivu lahko poizvedujemo?

Zapise podatkov, ki so v bibliografsko-kataložnih bazah podatkov sistema COBISS.SI, pripravljajo knjižničarji. Osnovne vrste gradiva, po katerih lahko poizvedujemo, so:

 • monografske publikacije
 • serijske publikacije
 • članki
 • zvočni posnetki
 • video posnetki
 • filmi
 • kartografsko gradivo
 • notno gradivo
 • slikovno gradivo
 • igrače – predmeti
 • računalniški zapisi
 • izvedena dela

Gradivo je lahko v tiskani ali elektronski obliki. Zapisi lahko vsebujejo tudi povezave do celotnih besedil.

Prijava v COBISS+ 

S prijavo si omogočimo polno funkcionalnost aplikacije COBISS+, saj lahko poleg iskanja uporabljamo tudi možnosti servisa Moje knjižnice, ki so vezane na posamezno knjižnico, ter uporabniškega profila, ki omogoča številne nastavitve uporabniškega vmesnika in druge prilagoditve.

Možni so naslednji načini prijave:

 • COBISS AAI – prijava na osnovi servisa Moje knjižnice (uporabniško ime in geslo prejmemo v knjižnici)
 • ArnesAAI – prijava, primerna za študente, učence in učitelje institucij, ki so vključene v Federacijo ArnesAAI
 • Google – prijava za uporabnike, ki želijo za prijavo uporabiti podatke za prijavo v svoj račun Google+
 • Facebook – prijava za uporabnike, ki želijo za prijavo uporabiti podatke za prijavo v svoj račun Facebook
 • e-naslov – prijava na osnovi izbranega e-naslova uporabnika

Brez prijave so možne le osnovne funkcionalnosti iskanja, vezane na trenutno sejo uporabnika.

Katere baze podatkov so nam na voljo?

V COBISS+ lahko iščemo v:

 • vzajemni bibliografsko-kataložni bazi podatkov COBIB.SI
 • lokalnih bazah podatkov
 • drugih bazah podatkov

Vzajemna bibliografsko-kataložna baza podatkov COBIB.SI

Iskanje po bazi podatkov COBIB.SI omogoča iskanje podatkov v vzajemnem katalogu slovenskih knjižnic. COBIB.SI je privzeto nastavljena baza podatkov. Iskanje po knjižničnih katalogih izberemo tako, da v menijski vrstici kliknemo možnost Iskanje in nato v spustnem seznamu izberemo možnost v knjižnicah. Prejmemo rezultate iskanja, ki vključujejo podatke o zalogi in dostopnosti gradiva po knjižnicah.

To bazo podatkov izberemo predvsem, kadar poizvedujemo na splošno. Iskanje po COBIB.SI je zelo praktično, tudi če iščemo članke.

Lokalne baze podatkov

Iskanje po knjižničnih katalogih izberemo tako, da v menijski vrstici kliknemo možnost Iskanje in nato v spustnem seznamu izberemo možnost v knjižnicah.

Po katalogu posamezne knjižnice iščemo tako, da v okencu iskalnega obrazca “Knjižnice” iz spustnega seznama izberemo katalog želene knjižnice. Knjižnico lahko določimo tudi z vpisom njenega akronima, imena, oddelka ali kraja. Izberemo lahko več knjižnic in tako nastavimo možnost iskanja po več katalogih hkrati. Knjižnico lahko odstranimo iz nabora katalogov, po katerih želimo iskati, tako da kliknemo križec desno od te knjižnice.

V profilu Moj COBISS lahko kot privzeto vrednost nastavimo iskanje po določenih katalogih knjižnic.

Osnovno iskanje

 1. V iskalno okno Iskalni niz vpišemo eno ali več besed.
 2. Izberemo kataloge knjižnic, po katerih želimo iskati; privzeta nastavitev je iskanje po vzajemnem katalogu COBIB.SI.
 3. Po potrebi nastavimo vrsto gradiva; privzeta nastavitev je iskanje po vsem gradivu.
 4. S pritiskom na tipko Enter ali klikom na gumb POIŠČI zaženemo iskanje.

Primer:

 • V okno za iskanje vnesemo: župančič čaša opojnosti
 • s spustnega seznama desno izberemo vrsto gradiva, npr.: knjige

Rezultati iskanja so razvrščeni po pomembnosti. Najpomembnejši rezultati so na vrhu seznama.

Pregledamo rezultate iskanja; če kliknemo na izbrani rezultat, se prikaže zapis s podrobnejšimi podatki o gradivu.

Kaj moramo vedeti o osnovnem iskanju?

Pri osnovnem iskanju z uporabljenimi iskalnimi pojmi iščemo po vseh podatkih, tudi po morebitnih povzetkih. Je najpogosteje uporabljeno iskanje; uporabimo ga predvsem, kadar podatkov ne poznamo povsem natančno (npr. naslova, avtorja itd.).

Če uporabimo več kot en iskalni pojem, iskalnik vse iskalne pojme poišče v istem zapisu.

Izbira pojmov za iskanje

Pri iskanju informacij je ključnega pomena pravilna izbira iskalnih pojmov. Če iskalnih pojmov ne poznamo natančno, najprej vnesemo splošne pojme. Če nas npr. zanima, katere okužbe prenašajo klopi, a ne poznamo natančnega imena okužb, vnesemo:

Primer: okužba

Pogosto je samo en iskalni pojem premalo, da bi našli primerno število ustreznih rezultatov, zato vnesemo:

Primer: okužba klop

Nadaljnje dodajanje pojmov omeji iskanje in velikokrat s seznama rezultatov izloči tudi pomembne rezultate. Zato uporabimo bolj specifične (natančne) iskalne pojme, ki smo jih našli pri pregledu najpomembnejših rezultatov.

Primer: Borelioza meningoencefalitis

Pri osnovnem iskanju dosežemo boljše rezultate, če namesto naravnega jezika uporabimo ključne besede.

Primer: Iskalna zahteva okužba klop je boljša kot bolezni, ki jih prenašajo klopi.

Za pomoč pri prijavi, iskanju in drugih informacijah o COBISS+ se lahko obrnete na POMOČ

Kaj je mogoče podaljšati in rezervirati?

Izposojevalni rok je mogoče gradivu podaljšati, razen če gre za
• gradivo s skrajšanim izposojevalnim rokom (obvezno čtivo itd.),
• rezervirano gradivo ali
• gradivo, ki mu je že potekel izposojevalni rok.

Pristojbine
Podaljševanja izposojevalnega roka knjižnica ne zaračunava, niti rezervacije.