Ure pravljic

ure-pravljic

Pravljične urice približajo otrokom svet pisane besede in spodbudijo potrebo po branju. Otrok si s tem širi literarno obzorje, bogati besedni zaklad in literarni okus. Uspešno spodbujanje razvoja bralnih navad je povezano s kvalitetnim in otrokom primernim izborom knjižnega in neknjižnega gradiva.

Srečujemo se od oktobra do aprila,

ob torkih v Knjižnici Mislinja (ob 16.30),

ob sredah v Knjižnici Slovenj Gradec (ob 17.00) in

vsak drugi četrtek v podružnicah Pameče – Troblje in Podgorje (ob 17.00).

Pravljične urice vodita mladinski knjižničarki Darja Hribernik in Alenka Obretan Mestek, vsako leto pa se jima pridružijo različni zunanji izvajalci.