Bibliopedagoške ure in vodeni ogled

bibliopedagoške urice

Bibliopedagoške ure se izvajajo po dogovoru in potekajo skozi vse šolsko leto, in sicer z organiziranim vodstvom knjižničark in bibliotekark za vrtčevske skupine z območja občine. Ob predstavitvenem ogledu otroci različnih starostnih skupin spoznajo knjižnico in njene vloge, pravila obnašanja v knjižnici, predstavimo jim njeno ureditev, poudarimo pomembnost branja in jih seznanimo z odgovornim ravnanjem s knjigo.

Ob tem spoznajo, da ima knjižnica neizmerne možnosti za potešitev njihove radovednosti.