Posebne zbirke

V knjižnici Slovenj Gradec pa so na oddelku za odrasle naslednje zbirke:

  • domoznanska zbirka,
  • Arechova zbirka,
  • redkosti,
  • zbirka OZN in Mesta glasniki miru.

Arechova zbirka- dar J. Arecha iz Munchna

V zbirki je zapuščina g. Josepha Arecha, domačina iz Slovenj Gradca, ki je svojo bogato knjižno zbirko daroval Knjižnici Ksaverja Meška. Gradivo je večinoma v nemščini.

Redkosti

V zbirki hranimo dragocene stare izdaje, faksimilirane izdaje in drugo redko gradivo. Gradivo je načeloma možno uporabljati le v čitalnici.

Zbirka OZN in Mesta glasniki miru

Zbirka je začela nastajati leta 1996 in v njej zbiramo najrazličnejše gradivo na teme:

  • predstavitev mest – glasnikov miru po svetu,
  • delovanje Slovenj Gradca v združenju mest – glasnikov miru,
  • OZN in mirovniška vzgoja,
  • esperanto- jezik miru.

Vso gradivo je prosto za izposojo.