Izposoja na dom

knjižne police v knjižnici

Izposoja gradiva je za člane knjižnice brezplačna.

Knjižnica ne izposoja na dom čitalniškega gradiva, domoznanskega gradiva in arhivskega gradiva.

Domoznansko gradivo, ki ga ima knjižnica v več izvodih, si lahko član izposodi na dom. Gradivo, hranjeno v domoznanski zbirki v enem izvodu, se izposoja le v čitalnico.

Za knjige je rok izposoje 21 dni, za serijske publikacije, videokasete, DVDje in CDje pa 7 dni.

Gradivo je mogoče podaljšati v knjižnici, po telefonu, elektronski pošti, ter preko COBISS portala Moja knjižnica in moblne aplikacije mCobiss.

Podaljšanje izposojevalne dobe za gradivo, ki je rezervirano, ni možno.