Cenik 2024

Članarina za 12 mesecev

Mladina do 18 let brezplačno
Nezaposleni brezplačno
Študentje, upokojenci 7 €
Zaposleni 10 €

Zamudnine

Knjige in revije 0,10 €/dan
DVD-ji 0,20 €/dan
Zgoščenke, CD-ji 0,20 €/dan

Po četrtem opominu izterjavo predamo odvetnici. Reklamacije upoštevamo na podlagi računa oz. računalniškega izpisa knjižničnega gradiva.

Cene drugih storitev

Izgubljena izkaznica 5 €
Medknjižnična izposoja 9 €/enoto
Medknjižnična izposoja iz koroških knjižnic brezplačno
Papir – list A4 0,10 €
Fotokopiranje A4 (samo iz gradiva knjižnice) 0,20 €/stran
Tiskanje 0,20 €/stran
Barvno tiskanje 0,50 €/stran
Stroški ponovne obdelave 2 €
Izgubljeno poškodovano gradivo dejanska škoda