Pikina bralna značka

pikina bralna značka

Pikina bralna značka traja vsako leto od Pikinega festivala do naslednjega Pikinega festivala, torej od septembra do septembra, sodelujejo lahko vsi člani knjižnice do vključno 6. razreda osnovne šole. Vsak Pikin bralec dobi Pikino beležko v katero zapiše ali nariše kratko obnovo prebranega gradiva. Za knjige, prebrane v enem letu, prejme Pikin bralec Pikino bralno značko, po treh osvojenih Pikinih bralnih značkah pa prejme Pikin bralec Pikino zlato bralno značko.