Portal Dobre knjige

Dobreknjige.si je spletni portal s priporočilno literaturo, namenjen promociji dobrega branja. Njegovo zanesljivost, nepristranskost in ažurnost vzajemno zagotavljamo slovenske splošne knjižnice, v sodelovanju z literarnimi kritiki ter našimi bralkami in bralci, uporabniki portala o dobrih knjigah. Portal namenjamo vsem, ki v poplavi literature iščete nekaj »res dobrega« zase.

Portal nastaja sproti; predstaviti skuša dobro, v slovenskem jeziku dostopno literaturo, vendar tako, da je težišče izbora pri sodobnem, najnovejšem leposlovju.

Vsebina portala je namenjena vsem bralcem, zato vključuje tako vrhunska, kot tudi vsa tista manj zahtevna dela, ki so po mnenju knjižničarjev še lahko vir bralne rasti, pri čemer izpostavlja tudi dela, ki na trgu niso promovirana in potrebujejo pomoč, da jih bralci odkrijete.

Portal ponuja bogate informacije o knjigah. Njegova posebnost so iskalni moduli, ki bralcu olajšujejo izbiro, mu s premišljeno raznolikostjo odpirajo nove poglede na literaturo in ga po različnih poteh vodijo do zanj najprimernejše knjige.

Portal je tudi tesno in obojestransko povezan s COBIB-om, vzajemnim katalogom vseh slovenskih knjižnic. Z anotacijami, z naslovnicami, z doživljajskimi opisi, z informacijami o nagradah, z mnenji in ocenami bralcev, z litararnimi kritikami, s predmetnimi oznakami, z neposrednimi povezavami do elektronskih-knjig in s sklopom relevantnih spletnih povezav predstavlja dopolnitev klasičnega knjižničnega kataloga.