Zaposleni

Uprava

DRAGICA ROPIČ, direktorica
E-naslov: draga.ropic@sg.sik.si
Telefon: 02 883 93 52

CILKA SEDAR, tajništvo
E-naslov: cilka.sedar@sg.sik.si
Telefon: 02 883 93 53

LIDIJA URŠNIK, računovodstvo
E-naslov: lidija.ursnik@sg.sik.si
Telefon: 02 883 93 53

Nabava

BARBARA KAMNIK, nabava
E-naslov: barbara.kamnik@sg.sik.si
Telefon: 02 883 93 56

Mladinski oddelek

DARJA HRIBERNIK
E-naslov: darja.hribernik@sg.sik.si
Telefon: 02 883 93 63

ALENKA OBRETAN MESTEK
E-naslov: alenka.obretan@sg.sik.si
Telefon: 02 883 93 63

Domoznanski oddelek

MIŠA JAVORNIK
E-naslov: misa.javornik@sg.sik.si
Telefon: 02 883 93 64

MATIJA ŠTUMBERGER
E-naslov: matija.stumberger@sg.sik.si
Telefon: 02 883 93 69

Strokovna obdelava gradiva

DOROTEJA VRANCE
E-naslov: doroteja.vrance@sg.sik.si
Telefon: 02 883 93 55

KRISTINA ODER
E-naslov: kristina.oder@sg.sik.si
Telefon: 02 883 93 56

TINA BALAŽIC
E-naslov: tina.balazic@sg.sik.si
Telefon: 02 883 93 55

TADEJA KOTNIK
E-naslov: tadeja.kotnik@sg.sik.si
Telefon: 02 883 93 55

Strokovna sodelavka

VESNA PENŠEK
E-naslov: vesna.pensek@sg.sik.si
Telefon: 02 883 93 68

nadomeščanje

MONIKA BOKAN

E-naslov: monika.bokan@sg.sik.si
Telefon: 02 883 93 68