Kamra

Kamra je regijski spletni portal, ki omogoča dostop do digitaliziranih vsebin slovenske kulturne dediščine, ki jih sicer na tradicionalen način zbirajo knjižnice, muzeji, arhivi ter druge kulturne in izobraževalne ustanove.

Na Kamri najdemo vsebine, ki so značilne za neko pokrajino in so zanimive za posamezne lokalne skupnosti: predstavitve lokalnih avtorjev oz. znamenitih osebnosti, različnih društev in ustanov, lokalne etnografske dediščine, naravnih, kulturnih in turističnih znamenitosti, znamenitih zgradb, razglednic krajev iz različnih časovnih obdobij … Izbrana tema je predstavljena kot zgodba (digitalna zbirka), ki je opremljena z besedilom ter pripadajočimi digitaliziranimi objekti (fotografijami, glasbo, zvokom, avdio in video posnetki …), katerih originale hranijo knjižnice, muzeji, arhivi, društva, šole in druge lokalne organizacije.