dLib – digitalna knjižnica Slovenije

Digitalna knjižnica Slovenije (dLib.si) je spletni portal, ki omogoča dostop do raznovrstnih digitalnih vsebin s področja znanosti, umetnosti in kulture. Je spletni informacijski vir, ki vsebuje digitalizirane knjige, časopise in časnike, fotografije, razglednice, rokopise, notno gradivo in druge kulturne zaklade, ki jih hranijo slovenske knjižnice.

Za razvoj in vzdrževanje portala dLib.si skrbi Narodna in univerzitetna knjižnica, s posredovanjem gradiva pa pri gradnji digitalne knjižnice sodelujejo tudi številni partnerji.