Za seniorje

Člani omrežžja slovenskega sveta za zagotavljanje e-storitev za seniorje (55+) pomagajo razviti zavest o potrebah in možžnostih uporabe e-tehnologij pri ponujanju in uporabi storitev za seniorje. Sodelujejo pri e-vključevanju v aktivno staranje in razvijanju srebrne ekonomije. V ta namen so oblikovali in izdali prvo številko revije Kažžipot storitev za seniorje (55+) – vodnik za odrasle otroke (55+), ki skrbijo za svoje starše (75+).
Kažžipot storitev za seniorje (55+) olajša pridobivanje informacij iz zanesljivih virov za vse starejše, njihove odrasle otroke in vse, ki pomagajo seniorjem v Sloveniji. Podatki v Kažžipotu pomagajo najti podatke, ki so objavljeni na spletnih straneh tistih organizacij, ki storitve seniorjem nudijo in podatke zbirajo, vzdržžujejo in zagotavljajo. Dodatne podatke je mogoče pridobiti pri teh organizacijah po telefonu ali po e-pošti.