Psihiater na kavču Bojane Leskovar

Avtorja: Bojana Leskovar in Gorazd Mrevlje
Razpoložljivost v knjižnici: Na razpolago | COBISS+
Založba: Beletrina, 2023
Število strani: 360

ISBN: 978-961-298-007-8

Gorazd V. Mrevlje je eden najbolj prepoznavnih imen sodobne psihiatrične stroke na Slovenskem. Svojo avtobiografijo je ustvarjal dve leti, nastajala je ob pogovorih s prijateljico Bojano Leskovar, tik pred izdajo knjige spomladi 2023 pa je zaradi bolezni umrl v 77. letu starosti. Znan je bil kot psihiater, psihoterapevt in sodni izvedenec za psihiatrijo, pa tudi predavatelj psihologije umetnosti na AGRFT. Bil je med pionirji pri mnogih novosti v psihiatriji na naših tleh, sodelavci, prijatelji in študentje pa se spominjajo njegovega vedrega in energičnega značaja.

V tej zanimivi knjigi se Gorazd V. Mrevlje tako sprehodi po svoji bogati poklicni karieri, kot tudi po zasebnem življenju. Pri tem se ne drži nujno kronološkega pristopa, temveč pripovedovanje poteka bolj po načelu asociacij, podobno kot bi dejansko poslušali potek terapije. Vendar pa pri tem nikoli ne prične preskakovati med temami ali obdobji, temveč se drži relativno kratkih, vsebinsko lepo zaokroženih poglavij, kar daje celotni knjigi solidno strukturirano podobo. K tekočemu branju polega preprostega in berljivega pripovedovanja pripomore tudi oblika.

Knjiga je izrazito očem prijazna. Tisk je relativno velik in razločen, poglavja in odstavki so pregledno razčlenjeni, v pomoč pa so tudi z barvami očrtane poudarjene ključne besede, ki spominjajo na podčrtane besede v študijskih zapiskih – Mrevlje je namreč spomine pisal na roko, brez računalnika. Vse to naredi branje zelo enostavno in povezano.

Komu torej to knjigo lahko priporočamo? Seveda, poleg tistih, ki so ga poznali osebno ali pa cenijo njegov prispevek k stroki? Zagotovo bo zanimiva vsem tistim, ki se morda odločajo za študij medicine ali psihologije, ali pa jih tema preprosto zanima, saj knjiga med (preglednimi) vrsticami deluje tudi kot poljudnoznanstveni priročnik zgodovine psihiatrične stroke pri nas, procesa izobraževanja in tudi orisa najpogostejših psihiatričnih ter drugih težav, ki nas pestijo v sodobnem času. Prav zaradi slednjih bodo določena poglavja zanimiva za tiste, ki jih je morda strah tesnobe ob upokojitvi, imajo težave z zasvojenostjo, depresijo… Ali pa jih preprosto zanima zgodovina psihiatrije ter včasih zabavne, večkrat tragične, vedno pa odlično zapisane anekdote Gorazda V. Mrevljeta.

Mrevlje